Telefon Tesisatı

Telefon Tesisatı

Haberleşme sistemleri içerisinde en çok yaygın olanı, kullanılanlar arasında doğrudan doğruya anlaşma imkânı sağlayan telefon olmuş ve bu yüzden de büyük önem kazanmıştır. Bu gereklilikten dolayı bina telefon tesisatı hizmetinin alınmadığı yapı yoktur.

 

TANIMLAR

BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) : Bina ana giriş terminal kutusundan itibaren müşteri nezdindeki cihazların haberleşme şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.

TELEFON PRİZİ : Telefon makinesinin ankastre tesisatına irtibatlandırıldığı yerdir. TSE standardına uygun RJ11 konnektörlü telefon prizleri kullanılacaktır.

DATA (ETHERNET) PRİZİ: Türk Telekom şebekesinden gelen iletişim hattının CAT6 kablosu aracılığıyla daire içi veri ağına irtibatlandığı yerdir. TSE standardına uygun RJ45 konnektörlü data prizleri kullanılacaktır.

KAT TELEFON TERMİNALİ : Daire içindeki telefon ve data prizlerinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.

ARA TELEFON TERMİNALİ : Zorunlu hallerde kullanılacak olan, katlardaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.

BİNA ANA GİRİŞ TERMİNALİ : Telekomünikasyon şebekesi ile bina ana hat tesisatının irtibatlandırıldığı terminaldir.

ANA HAT TESİSATI : Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giriş terminali arasındaki irtibatı sağlayan tesisattır. (CAT6)

ARA TERMİNAL KUTUSU : Birden fazla kata hizmet eden kapaklı terminal kutusudur.

KAT TERMİNAL KUTUSU : Kat telefon terminallerinin bulunduğu kapaklı kutudur.

BİNA ANA GİRİŞ TERMİNAL KUTUSU : Bina ana giriş terminalinin monte edildiği kapaklı kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden yapılacaktır.

TERMİNAL BLOĞU : Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriş terminal kutularında irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıştırmalı tipte (quick connect) olacaktır. Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu kullanılacaktır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.

Bina ana giriş kutularında tek tip terminal kullanılacaktır. Kesmeli terminal olacaktır. Kutuda abone ve şebeke tarafına ait terminallerin ayrı olması gerekmektedir.

PATCH PANEL: Bina ana giriş terminal kutusundan gelen CAT6 kablonun ve daire içinden gelen CAT6 kabloların sonlandırıldığı Kat Terminal kutusunda bulunan panellerdir.

BİNA GİRİŞ TERMİNALİ: Türk Telekom şebekesinden gelen fiber/bakır kablonun bina ile irtibatlandırıldığı ve bina içine dağıtıldığı yerdir.

TELEFON TESİSAT SORTİSİ (TELEFON PRİZ TESİSATI)

 1. Tesisat, telefon prizlerinden kat terminal kutusuna kadar PVC boru veya özel kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 standardına uygun CAT6 kablo çekilerek yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE standardına uygun olacaktır.
 2. Telefon prizinden kat terminaline kadar olan CAT6 kablolar yekpare olarak çekilecek ve uçları patch panele irtibatlandırılacaktır.

DATA TESİSAT SORTİSİ

 1. Tesisat, data prizlerinden kat terminal kutusuna kadar ANSI EIA/TIA 568B.2 standartlarına uygun en az bir adet CAT6 kablo çekilerek yapılacaktır. Dairenin her odasına telefon priziyle beraber götürülecektir.

ANA HAT TESİSATI

 1. Tesisatta, zorunlu hallerde konulan ara veya kat ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar PVC boru veya özel kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 standardına uygun CAT6 kablosu kullanılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE standardına uygun olacaktır.
 2. Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar yekpare olarak çekilecek ve uçları terminale irtibatlandırılacaktır.

TERMİNAL KUTULARI

KAT VE ARA TERMİNAL PANOLARI (KTK)

 1. Kat ve ara terminal panoları genellikle daire girişlerine konulacaktır. Panolar zeminden takriben 2 m. yükseklikte olacaktır. Pano ebatları 30cm.x40cm. ebatlarında minimum 10 cm derinliğinde olacaktır.
 2. . Panolar yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılacaktır. Kabloları termine etmek için şartnamede belirtilen ve projesine uygun haberleşme irtibatını karşılayacak patch paneller (en az 2 adet ve 6 portlu) kullanılacak ve patch paneller pano içine yerleştirilecektir.
 3. Kat veya ara teminal kutuları katlarda çalışmaya uygun yerlerde, nemsiz ortamlarda ve kuvvetli akım tesisatından uzakta yapılacaktır.
 4. Kat veya ara teminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak şekilde etanj malzeme kullanılacaktır.
 5. Banyo ve WC dışında (mutfak dahil) her odadan en az 2 adet CAT6 kablo (biri telefon diğeri de data haberleşmesi için olmak üzere) kat terminal panosuna yekpare olarak çekilecektir.
 6. Panolara 220 V. AC priz konulacaktır. (Ara terminal panosunda 220 V.AC prize ihtiyaç yoktur.)

BİNA ANA GİRİŞ TERMİNAL KUTULARI (BTK)

 1. Bina ana giriş terminal panoları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılacaktır. Şartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon irtibatını karşılayacak. Kilit tertibatı kaçak görüşmelere meydan vermeyecek ve dış kaynaklı tahribata karşı koruma sağlayacak şekilde yapılandırılacak. Terminal bloğu kullanılacak ve bu terminal bloğu kutu içine monte edilecektir.
 2. Bina ana giriş terminal panosu çalışmaya uygun yerlerde tesis edilecektir. Kutunun nemli ortamlara tesis edilmemesi sağlanacaktır. Zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilmesi gerekirse de nem sızdırmayacak şekilde etanj malzeme kullanılacaktır.
 3. Bina ana giriş terminal panosu, her an giriş ve çıkışı mümkün olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek olup en az 5 daireye sahip yerleşim yerlerinde tercih edilecektir.

  Villa şeklinde yapıların bulunduğu yerlerde ankastre panosu dışarıda, kilit tertibatlı ve merkezi, blokların site oluşturması durumunda tercihen bina içerisinde ve merkezi olarak  220V AC enerji prizi barındıracak şekilde Türk Telekom ile görüşülmek suretiyle yapılacaktır.

 4. Bina ana giriş terminal panosu tek kutu olacak şekilde monte edilecektir. Pano gömme tipte ve kilit düzenine sahip olacaktır. Panoda topraklama irtibat yeri olacak ve kablo giriş yeri perfore olacaktır.
 5. Bina ana giriş panolarından tali ek odasına veya Türk Telekom şebekesine giden kablo galvaniz boru eşdeğer bir koruma içinde olacaktır. (Açıkta giden kablo olmayacaktır.)
 6. Bina ana giriş panolarının içinde abone bağlantılarını gösteren şematik plan bulundurulacaktır. Her bir kablonun üzerinde, kablonun hangi daireye gittiğini belirten etiketler bulunacak ve bu etiketler üzerinde her dairenin numarası bulunacaktır.
 7. Bu kutuların Türk Telekom’ca verilen hizmetler ile ilgili bakım işletme sorumluluğu Türk Telekom’ a ait olacaktır.
 8. Panolara en az bir adet 220 V. AC priz konulacaktır.
 9. Pano boyutları ise
 10. 5-10 daire barındıran binaların girişlerinde en az 30cm. x 40 cm. (genişlik-yükseklik)
 11. 11-20 daire barındıran binaların girişlerinde en az 40cm. x 50cm. (genişlik-yükseklik)
 12. 20 ve üzerinde daire barındıran binaların girişlerinde en az 50cm. x 60cm. (genişlik-yükseklik) ebatlarında olacaktır.

TÜRK TELEKOM ŞEBEKESİNE İRTİBAT TESİSATI

 1. Binalarda Telekomünikasyon şebekesine irtibatı sağlamak için, bina ana giriş terminal kutusunun bulunduğu yerden bina dışına kadar( bahçeli yerlerde bahçe dışına kadar) , en az 1 adet 100 mm’lik HDPE boru içerisinden tercihe bağlı olarak PD-PAP yada KPDF-AP kablo kullanılarak çıkış yapılacaktır. Boru zeminden 40 cm. derinliğe ve usulüne uygun olarak döşenecektir. Ayrıca, diğer Telekomünikasyon hizmetleri için gerektiği takdirde ilave boru konulabilecektir.
 2. Bina kablo girişi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5 mt.’den fazla ise bina girişine ebatları en az 60×80 cm olan tali ek odası (plastik veya beton) yapılacaktır. Konulan tali ek odasından parsel dışına kadar en az 1 adet 100 mm.lik HDPE boru (Türk Telekom şebekesine doğru) kullanılacaktır. Tali ek odasından binaya giden kısımda ise en az 2 adet 50 mm.lik HDPE kullanılacaktır.
 3. Birden fazla giriş olan binada bir tane bina ana giriş terminal panosu olacaktır.

BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI TOPRAKLAMASI

 1. Bina ana giriş terminal kutusunun topraklaması mevcut standartlara uygun olarak yapılacaktır.

BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI PROJESİNİN HAZIRLANMASINA DAİR ESASLAR

PROJELERİN DÜZENLEME ŞEKLİ

Proje aşağıda belirtilen esaslara göre düzenlenecektir.

 1. Proje, en az 5 ve daha fazla sayıda daireye sahip olan yerler için uygulama safhasına geçilecektir. Proje hazırlanırken, meskenlerde en az iki adet (bir tanesi data için,bir tanesi de telefon hizmeti için olmak üzere) sorti  konulacaktır. Kat veya ara teminal panoları ile bina ana giriş telefon terminalleri arasında her bir daire için en az 1 adet CAT 6 kablo çekilecektir. (İkinci bir CAT6 kablonun kullanılıyor olması, kablo içinde herhangi bir sebeple oluşabilecek hasara karşı yedekleme imkanı sunacaktır.)
 2. İşyerleri olarak yapılacak binalarda her iş yerine en az üç telefon sortisi konulacaktır. Her bir işyeri için de müstakil CAT 6 kablo çekilecektir.
 3. Kat veya ara teminal panoları ile odalar arasında her bir oda için biri telefon diğeri de data amaçlı olmak üzere 2 adet CAT 6 kablo çekilecektir.
 4. Katlarda odalardaki telefon ve data prizleri ile bunların karşılığı kat panosundaki patchlerde numarataj kodları işlenecektir. Katlardaki panoya gelen CAT6 ların ve ana panodan katlara gelen CAT 6 ların uçlarına RJ45 konnektör çakılacaktır. Ana panodan katlara gelen kablolar için katlarda 50 cm. pay bırakılacaktır.
 5. Her sorti kat veya ara telefon terminallerine yekpare olarak irtibatlandırılacaktır.
 6. Kat veya ara terminal panoları genellikle daire girişlerine konulacaktır. Kutular zeminden takriben 2 m. yükseklikte olacaktır.
 7. Her daireden bina ana giriş terminaline kadar kablolar yekpare olarak çekilecektir. Ankastre tesisatları asansör boşluğundan geçecek olup, kaçak görüşmelere meydan vermemek için bir daireden başka bir daireye geçecek şekilde tesisat yapılmayacaktır.
 8. Bina ana giriş terminal kutusundan itibaren her daireye ayrı boru döşenmek kaydıyla ara ve kat terminal kutuları konmaksızın bina ana giriş terminal kutusuna bağlantı yapılabilecektir. Her daire içerisinde en az 2 adet CAT6 kablo barındırabilecek borularla beslenecektir.
 9. Bitişik düzendeki dubleks, tripleks vb. müstakil binalarda, bina ana giriş terminal panosu , her blok için bir kutu olacak şekilde zeminden takriben 2 m. yükseklikte uygun bir yere konulacaktır.
 10. Her bir bina ana giriş terminal panosundan Telekomünikasyon şebekesine E. maddesindeki koşullara uygun olarak boru tesis edilecektir.
 11. Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapılacaktır.
 12. Tesisat kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek şekilde projelendirilecektir. Ayrıca bina içi telefon kablolarının geçtiği borulardan zil, merdiven otomatiği vb. hatlar geçirilmeyecektir.
 13. Tesisatta kullanılacak boru çapları, çekilen kabloların dış çapının en az iki katı olacaktır.Daireye çıkan CAT6 kablolar,yekpare hat içinde plastik borudan geçirilecektir.
 14. Projede kullanılan CAT6, HDPE boru ve bu borudan geçirilecek olan kablo (PD-PAP yada KPDF-AP), dairelerdeki data ve telefon prizleri vb. malzemeler mutlaka TSE standartlarına uygun malzemeler olacaktır. Standart dışı malzeme kullanılmayacaktır.

PROJELERDE BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Her katın krokisi veya mimari projesi üzerinde aşağıdaki hususlar belirtilecektir.

 1. Telefon ve data sortilerinin (prizlerinin) bulunduğu noktalar.
 2. Bina ana giriş terminal kutusunun bulunduğu nokta.
 3. Kat veya ara terminal panolarının bulunduğu noktalar.
 4. Bina ana giriş terminalinin Telekomünikasyon şebekesine irtibatlandırılacağı borunun güzergâhı.
 5. Telefon ve data tesisatında kullanılan kabloların güzergâhı, uzunlukları, cins ve adetleri.
 6. PVC boru çapı ve uzunluğu.

PROJE DOSYASININ İÇİNDE BULUNACAK DOKÜMANLAR

 1. Projeler 210×297 mm (A4) ebatında katlanarak dosyalanacaktır.
 2. Her paftanın alt köşesine parsel ve ada sınırlarının bulunduğu, bina/binaların vaziyet planı çizilecek, antet üzerinde bina ve proje hazırlayanlarla ilgili yeterli bilgiler ve irtibat telefonları mutlaka olacaktır.
 3. Her proje ile birlikte projelendirilen bina/binaların belediye adresinden bina/binaların etrafındaki sokak ve cadde detaylarını gösterir şekilde A4 boyutunda krokileri bastırılarak konacaktır. (En yakın Türk Telekom şebekesine nasıl irtibatlanacağının işaretlenebilmesi için)
Kablo Detayı

Kablo Detayı

Telefon Tesisatı Kolon Şeması 1

Telefon Tesisatı Kolon Şeması 1

Telefon Tesisatı Kolon Şeması 2

Telefon Tesisatı Kolon Şeması 2

Telefon Tesisatı Kötü Örnek ve İyi Örnek

Telefon Tesisatı Kötü Örnek ve İyi Örnek

Telefon Tesisatı Projesinde Kullanılan İşaretler 1

Telefon Tesisatı Projesinde Kullanılan İşaretler 1

Telefon Tesisatı Projesinde Kullanılan İşaretler 2

Telefon Tesisatı Projesinde Kullanılan İşaretler 2

Terminal Bloğu

Terminal Bloğu

Etiketler :


Site İçi Arama

Reklam