Uydu TV Tesisatı

UYDU TV TESİSATI

Uydu alıcısı, çanak anten ve televizyon hemen hemen her yapıda tesisatı kurulan bir sistemdir. Tesisat kurulumu yapıldıktan bir süre sonra bazı sebeplerden dolayı tekrar uydu ayarı yapılması gerekebilir veya zamanla bozulan tesisat için onarım yapılması gerekebilir. Gelişen teknolojiler, bu sistemlerin güncellenmesini veya değiştirilmesini de gerektirmektedir. Görüntüler HD (High Definition) seviyelerde gelişime uğradıkça yeni uydu alıcısı ve televizyonlar da bu yeni çözünürlükteki  görüntüleri izleyiciye yansıtabilmesi için üretimde geliştirilmek zorundadırlar. Smart (akıllı) televizyonlar ve akıllı uydu alıcıları da internet tesisatı ile birlikte kullanılırlar. Cihazlarınız ve tesisatınızdaki sorunlar için veya size en uygun yeni sistemleri öğrenmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz veya (0536) 896 7829 nolu telefonu arayabilirsiniz…

UYDU ANTEN SİSTEMLERİ

Multiswitch

Multiswitch’ler uydu antenlerinden alınan sinyalleri kullanıcılar arasında bağımsız olarak paylaştıran arabirim elemanlarıdır.

Yapısı ve Çalışması

Çok sayıda kullanıcının bir ortak antenden yararlanabilmeleri için kullanılan yöntemlerden birisi multiswitch kullanarak uydu ara frekansı(IF) paylaşımı yapmaktır. Multiswitch’e bağlanan kullanıcıların her biri tek kullanıcılı bir sistemdeki kullanıcının aldığı uydu sinyallerinin hepsini aynen alır.

Bir multiswitch üzerinde girişler ve çıkışlar bulunur. Multiswitch’ler giriş ve çıkış sayıları ile kaskad bağlantıya sahip olup olmamalarına göre isimlendirilir. Örneğin (9×8)’lık bir multiswitch’in 9 adet girişi ve 8 adet çıkışı vardır. Bu multiswitch 2 adet çanak anten üzerindeki quadro (4’lü) LNB’den gelen 8 girişi, ek olarak 1 adette normal TV anteninden veya analog yayından gelen bilgiyi (UHF, VHF) alarak, çıkışından 8 adet kullanıcının bağımsız olarak kullanmasını sağlar.

Multiswitch’ler LNB’ler aracılığı ile uydu antenlerinden alınan sinyalleri uydu ara frekansı (IF) paylaşımı esasına göre paylaştırarak kullanıcıların bağımsız olarak kullanmalarını sağlar. Şekilde (9×16)’lık bir multiswitch görülmektedir. Multiswitch’in üst kısmında 9 adet giriş bulunmaktadır. Bu 9 bağlantı noktasından sağdan-sola ilk 8 adedi 2adet çanak antene bağlı 2 adet 4’er çıkışlı quadro LNB’lerin çıkışlarının bağlanması için diğer bağlantı noktası ise harici bir TV (UHF, VHF) anteni ve analog veri bağlantısı içindir. Diğer uçlar ise 16adet kullanıcı (veya receiver) çıkış bağlantı noktalarıdır. Multiswitch üzerindeki bazı yazıların anlamları ise;

 • SAT SYSTEM A: 1. çanak anten sistemi quadro lnb girişleri
 • SAT SYSTEM B: 2. çanak anten sistemi quadro lnb girişleri
 • Low Band V: Vertikal (dikey) Altbant
 • Low Band H: Horizontal (yatay) Altbant
 • High Band V: Vertikal Üstbant
 • High Band H: Horizontal Üstbant
 • Terr. bağlantıları için: Terrestrial (yerel) TV anten (UHF, VHF) ve analog yayın
 • Receiver 1…16: Çıkış uçları
9x16 multiswitch

9×16 multiswitch

Bağlantı Yapısı

Bir multiswitch uydu anten sistemine bağlanırken öncelikle çanak antenlerin LNB’lerinden gelen alt ve üst band yatay ve dikey ara frekans uçlarının bağlantıları multiswitch üzerindeki LNB giriş yerlerine dikkatli bir şekilde bağlanır. Daha sonra eğer ihtiyaç varsa TV anteni Terr. (Terrestrial-yerel) girişine bağlanır. Son olarak çıkış receiver (kullanıcı) bağlantıları yapılarak sistem tamamlanır. Aşağıda, şekilde eski (2×6)’lık multiswitch’li bir sistemin bağlantısı verilmiştir. Burada dörtlü LNB’den gelen 4 çıkışın ikisi multiswitch’e girilerek 6 kullanıcıya çıkartılmıştır. LNB’nin kalan 2 çıkışı ise yine bağımsız kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir.

2x6 multiswitch sistem bağlantısı

2×6 multiswitch sistem bağlantısı

QUADRO LNB

LNB (Low Noise Block Converter -düşük gürültülü blok dönüştürücü) çanak antenin uydudan almış olduğu yüksek frekanslı mikrodalga uydu sinyalini güçlendirip alıcının işleyebileceği alt frekanslara dönüştüren elemandır. LNB çanağın ortasındaki kola takılır.

Yapısı ve Çalışması

LNB’lerin çıkışlarına bağlanabilecek kullanıcı sayılarına göre çeşitleri vardır. Dört çıkışlı LNB’ler de “Quad” ve “Quadro ” olmak üzere iki türdedir.

quadro lnb

quadro lnb

Bir LNB esas olarak üç ana kısımdan oluşur:

 • Besleme ağzı (feed)
 • Yükseltici (amplifier)
 • Alt frekansa dönüştürücü (converter)

LNB’ler çanağın topladığı yüksek frekansta mikrodalga sinyalleri güçlendirip alıcının (receiver) işleyebileceği daha düşük frekans bandına indirip anten kablosundan alıcıya iletir.

Çanak anten uydudan gelen yayını odak noktasına toplar, LNB ise toplanmış olan bu mikrodalga (2-50GHz) sinyali güçlendirip üzerinde elektronik işlemlerin daha rahat yapılabileceği daha alt bir frekans bandına (1-2GHz) dönüştürmektedir.

“Quad” universal LNB bir çanağı 4farklı kullanıcıya birbirinden bağımsız olarak tüm polariteleri izleyebilecekleri şekilde dağıtmakta kullanılır. İçinde aynı feede bağlanarak tek kabinin içine yerleştirilmiş 4 tane üniversal LNB bulunur.

“Quadro” LNB ise her bir çıkışından AltV, AltH, ÜstV, ÜstH olmak üzere 4 farklı polariteyi aynı anda vermektedir. Her çıkışında sadece ait olduğu polarite bulunur. Bir merkezi sistemden dağıtım için kullanılır.

quadro lnb bağlantı uçları

quadro lnb bağlantı uçları

Bir Quadro – LNB multiswitch’e bağlanmak için dört adet uydu ara frekansı çıkışına sahiptir. Bunlar:

 • Low Band V: Vertikal (dikey) Altbant
 • Low Band H: Horizontal (yatay) Altbant
 • High Band V: Vertikal Üstbant
 • High Band H: Horizontal Üstbant

Bu çıkışların frekans bandı alt band için 950 -2050 MHz arası, üst bant için de 1050 -2150 MHz arasıdır.

HEAD-END ÜNİTESİ

HEAD END (SMATV -Satellite Master Antenna TV); site, tatil köyü, otel, iş merkezi, hastane, vb. yerleşim yerlerinde tek kablo üzerinden istenilen sayıda TV kanalının iletilmesi için oluşturulan sisteme denir.

HEAD-END merkezi sistem, sitelerde, otellerde, kullanıcıların çok olduğu yerlerde kullanılır. HEAD-END sistemi bir merkeze kurulur, bu merkez, kanalların alınacağı uyduya yönlendirilmiş çanaklar ve HEAD-END sisteminden oluşur. Ayrıca bu sistem, kanallarla sınırlıdır (45 kanal civarında).İstenilen 45 kanal kullanıcıları tarafından seçilir ve sistem kurulur. Bu merkezden tek kablo üzerinden kullanıcılarına bölünerek erilir. Kullanıcılar evlerinde bağımsız olarak birden fazla TV izleyebilir. Merkezde 45 anal varsa her kanal için bir alıcı(receiver) var anlamına gelir. TV tünerlerinde S 04 en 41 ve VHF III 5de 12 bantlar arasında yayın gönderilir, evlerde kabloyu doğrudan TV e takarak seyretme imkânı verir. Sistemi kurduktan sonra artık buradan alınacak kablo le istediğiniz kadar aboneye yayın verebilirsiniz. Bu merkezden sonra yayının zayıfladığı yerde yükseltici ile güçlendirerek devam edebilirsiniz. Bu tip sistemler genellikle villalarda oda sayısının çok olması ve TV sayısının da fazla olmasından dolayı tercih edilir. HEAD-END sisteminde abone sayısı ne kadar çok olursa maliyet o kadar düşer.

Site İçi Arama

Reklam