Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı

Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim dışı (kontrolsüz) yanmasıdır.

Bir yangınla ne zaman nerede ve hangi şartlar altında karşılaşılacağını kestirmek mümkün değildir. Bu yüzden tedbirli olmak gerekir. Yangından doğabilecek can kaybının yanı sıra zararları önlemenin veya azaltmanın en başta gelen yolu, yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri almaktır. Bunun için yangın tesisatı kapsamındaki bileşenler, var olması gereken en önemli faktörlerden birisidir.

Bazı Yangın Alarm Sistemleri Bileşenleri:

Yangın Alarm Sistemi Kontrol Paneli
Adresli Yangın Alarm Paneli / Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli
Optik Duman Dedektörleri
Isı Dedektörleri
Sabit Sıcaklık Dedektörleri
Isı Artış Dedektörleri
Alev Dedektörleri
Işın Bariyerleri
Kır Bas Yangın Butonları
Yangın Sirenleri
Flaşörlü Yangın Sirenleri

Yangın Algılama

Can ve mal varlığı kayıplarını asgari bir düzeye indirgemeyi amaçlayan yangın sistemleri güvenlik önlemlerinde ilk sırayı alır. Yangın sistemleri erken uyarı ve müdahale aşamalarından oluşur. Erken uyarı sistemleri yangını başlangıç aşamasında algılar ve müdahale aşamasını kolaylaştırır. Genel olarak erken uyarı sistemleri, yangının üç karakteristik özelliği olan duman, ısı ve alevden birini veya ikisini algılayarak çalışır. Duman, ısı ve alev risklerini algılamak için üretilmiş değişik detektör tipleri mevcuttur. Yangın uyarı ve söndürme sistemleri doğru malzeme seçimi ve doğru montaj yapıldığı zaman işlev kazanırlar. Bakımları ve servisleri de yapıldığı zamanlar da doğru sistemler olmaya devam ederler. Duman, ısı ve alev detektörleri hiçbir zaman bir uygulama için tek başlarına yeterli değildirler. Çoğu zaman bir arada kullanılırlar. Yangın ihbar sistemleri, dedektörlerinden aldığı yangın alarmı bilgisini yorumlayarak çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vs.) aktif hale getiren sistemlerdir.  Sistemin 3 temel işlevi vardır:

  • Bilgilendirme
  • Yetkili Mercileri Yönlendirme
  • Söndürme Sistemini Aktif Duruma Getirme (Söndürme Sistemi Mevcut ise)

Yangın Uyarı Sistemleri

1. KLASİK SİSTEMLER
2. ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER;

a. Dijital Adreslenebilir Sistemler
b. Analog Adreslenebilir Sistemler
c. Elektronik Adreslenebilir Sistemler (Interaktif)

Sistemlerde Kullanılan Temel Ürünler

Yangın Algılama Paneli
Sistem merkezidir. Girişlerden alığı yangın alarmı verilerine göre çıkışlarını aktif hale getiren paneldir.

Duman Dedektörü
Yangın başlangıcında ortaya çıkan dumanı algılayan cihazdır. Optik olarak duman algılaması yapar. Etkin algılama alanı 50m2-80m2 arasıdır.

Isı Dedektörü
Yangın başlangıcında ortaya çıkan yüksek ısı artışını algılayan cihazdır. Etkin algılama alanı 50m2-80m2 arasıdır.

Işın Tipi Duman Dedektörü
Işın hattı dahilindeki duman seviyesini algılayan cihazdır. Etkin algılama alanı 20x100m = 2000m2 civarıdır.

Yangın Alarm Butonları
Manuel olarak yangın bildirme amaçlı Kır-Bas tipi butondur.

Yangın Sireni
Sesli veya hem sesli hem flaşlı olarak acil durum bildiren cihazdır.


Site İçi Arama

Reklam