Zil Tesisatı

ZİL TESİSATI

1.1. Zil Tesisatı Kabloları

1.1.1. Standart İletken Kesitleri

Elektrik tesislerinde kullanılan iletkenler standart kesitlerde imal edilmektedir. Bu kesitler şöyledir: 0,5-0,75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500 mm2

Piyasada zil, kapı otomatiği, refkontak ve numaratör gibi zayıf akım tesisatlarında kullanılan kablolara zil kablosu veya zil teli denir. Genellikle bakır iletkenin üzeri kalaylanmış olup çeşitli renklerde yalıtkan ile kaplanmasından meydana gelmiştir. Kesitleri 0,50 mm2 ve 0,75 mm2 dir. 100 metrelik toplar halinde satılmaktadır.

Apartman zil tesisatında kablolar, sıva altındaki boruların içinden değişik renkli olarak çekilir. Tesisatın bağlantısında kolaylık olması bakımından renkli kablolar tercih edilir. Böylece devre takibi kolaylaşmış olur.

1.1.2. Kablo Sembolleri ve özellikleri

H05V-U : 0.50 mm2 -1.0 mm2 300 / 500 V PVC izoleli, kılıfsız, tek damarlı esnek iletkenli kablolar; kuru yerler de, boru içerisinde, sıva altı ve üstü tesislerde, sıva altı ve sıva üstünde boru içinde, kroşeler üzerinde, kumanda panosu, mutfak cihazları ile elektromekanik, elektrik ve elektronik montaj uygulamalarında tesisat kablosu olarak

kullanılır. Bu kablolar 2 x 0,50 -3 x 0,50-5 x 0,50-10 x 0,50 mm2’lik kesitlerde imal edilir. Aşağıdaki resimlerde çağırma tesisatlarında kullanılan çeşitli zil kabloları görülmektedir. Kablo sayısı kullanılacak yere göre seçilmektedir.

Zil Kabloları

Zil Kabloları

Yassı kablolar 2 x 0,5-2 x 0,75-2 x 1,5 mm2 kesitlerinde üretilir. Beyaz veya şeffaf renkli PVC dış kılıf kapalı ve kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım tablolarında, sıva altı ve sıva üstünde boru içinde, kroşeler üzerinde, dağıtım tablolarındaki irtibatlarda kullanılır.

Yassı Kablolar

Yassı Kablolar

Resim 1.2’de ve Resim 1.3’te H03VH-H ince çok telli, bakır iletkenli PROTODUR yalıtkanlı, yassı fleksibıl kablolar

Yassı Esnek Kablolar

Yassı Esnek Kablolar

1.2. Zil ve Kapı Otomatiği Tesisatı Kablosu çekme

1.2.1. Çekme İşlem Sırası

 • Kablo çekmeye başlamadan önce kullanacağımız iletken, susta (kılavuz) ve el aletleri hazır olmalıdır.
 • Susta kablo çekilecek borudan gönderilir.
 • Sustanın ucu karşı taraftan çıkınca bir miktar çekilir.
 • çekilecek olan kablo sustanın bağlantı ucuna bağlanır. Kablonun çekim sırasında bağlantı yerinden kopmaması için bağlantı çok iyi yapılmalıdır.
 • Kablo çekim işlemi genellikle iki kişiyle yapılır. Bağlantı yapıldıktan sonra kablonun olduğu taraftan bir kişi kabloyu iterken diğer taraftaki kişi sustayı çeker.
 • Kablonun ucu diğer taraftan çıkınca bağlantı yapılacak kadar kablo bırakılır ve kablo kesilir.
 • Kablonun kesilmesiyle kablo çekme işlemi tamamlanmış olur ve kablo bağlantı işlemine geçilir.

1.2.2. Kablo Çekmede Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kablo çekmeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta eğer sıva altı tesisat yapılıyorsa boruların eksiksiz olarak döşenmiş olmasıdır.
 • Kablolar sıva kuruduktan sonra çekilmelidir.
 • Kablo çekme işlemi iki kişiyle yapılmalıdır. Bir kişi sustayı çekerken diğer kişi hem sustayı gönderir hem de kabloların boru ağzında sıkışmamasına ve zedelenmemesine dikkat eder.
 • Kablolar top halindedir. Kablo çekme işini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kablo topunun iyi açılması gereklidir. Aksi halde kablo dolaşabilir veya kuşgözü olabilir. Bu da zaman kaybına yol açar.
 • Kablo çekmede kullanacağımız en önemli eleman susta(kılavuz)dır. Susta, kablo çekilecek borudan gönderilir, borunun diğer ucundan çıkan susta, arka ucuna kablo bağlama payı kalana kadar çekilir.
 • Sustanın arka ucuna o borudan gitmesi gereken sayıdaki kablo bağlanır. Kablo çekmeye başlamadan önce gidecek kablo sayısını belirlemeniz gerekir, eğer bir kabloyu unutursanız bütün kabloları geri çekmez zorunda kalırsınız
 • Zil, kapı otomatiği, numaratör ve refkontak tesisatına ait tüm kablolar aynı borudan gönderilir. Aydınlatma tesisatı kablolarıyla karıştırmamaya dikkat ediniz. Eğer binadaki kat sayısı fazla ise çağırma tesisatı için birden fazla boru kullanılmalıdır.
 • Kablo sustanın arkasına bağlanırken dikkat edilmelidir. Bağlamada kablonun ucunun açılması gerekiyorsa iletken kısma zarar vermeden soyma işlemi yapılmalıdır. Kablo bağlama işlemi yapıldıktan sonra kablonun açılmaması için bağlantının yapıldığı yer izole bant ile sarılabilir.
 • Eğer aynı borudan birden fazla kablo gidecekse kablonun daha rahat çekilebilmesi için kablonun uç kısmına yağ veya sabun sürülebilir.
 • çağırma tesisatı kabloları ince olduğu için çekilirken dikkatli olunmalıdır, kopabilir. Kablo çekim işi iki kişiyle yapılmalıdır. Bir taraftan susta çekilirken diğer taraftan kablo itilmelidir.

1.3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Madde 58/a.5.iv. Küçük gerilimli devrelerin iletkenleri öteki devrelerden ayrı çekilmelidir.

1.4. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

 • Tesisat, PVC boru içerisinde plastik izoleli, en az 0,75 mm2’lik iletkenlerle sıva altına yapılacaktır.
 • İletken bağlantıları uygun nitelikteki klemensler ile yapılacaktır.

ZİL UYGULAMA DEVRELERİ

2.1. Zil Trafosu

2.1.1. Yapısı

Transformatör sargılarından birine uygulanan alternatif gerilimi elektromanyetik indüksiyon yolu ile diğer sargılarında aynı frekansta fakat değişik gerilime dönüştüren ve hareketli parçası olmayan elektrik makinesidir. Küçük güçlü transformatörlere zil transformatörü denilmekte ve 220/3-5-8 volt, 220/4-8-12 volt ve 220/24 voltluk standart gerilimlerde üretilmektedir. Güçleri ise 10-20-50 watt olarak değişmektedir. Zayıf akım trafosu, demir nüve ve sargılar olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Demir nüve, 0,35 -0,5 mm kalınlığındaki birer yüzeyleri yalıtılmış ince silisli sacların paketlenmesi ile yapılmıştır. Sargılar primer ve sekonder sargı olmak üzere iki adettir. Alçaltıcı trafolarda birbiriyle elektriki bağlantısı olmayan bu iki sargıdan ince kesitli iletkenle çok sipirli olarak sarılan birinci sargıya primer sargı, kalın kesitli iletkenle az sipirli olarak sarılan ikinci sargıya ise sekonder sargı denir. Zil, kapı otomatiği, refkontak ve numaratör kapı otomatiği zayıf akım trafo çıkışına bağlanır.(4-8-12 volt)

Transformatör Şeması (Trafo Şeması)

Transformatör Şeması (Trafo Şeması)

Şekil 2.1:Transformatörün prensip şeması

Transformatör (Trafo)

Transformatör (Trafo)

2.1.2. Çalışma Prensibi

Transformatör prensip şemasında, primer sargıya alternatif gerilim uygulandığında, bobinden alternatif akım geçer. Bu akım, demir nüve üzerinde zamana göre yönü ve şiddeti değişen bir manyetik alan meydana getirir. Devresini sekonder sargının bulunduğu ayak üzerinden tamamlayan değişken manyetik alan kuvvet çizgileri, sekonder sargı iletkenlerini keserek bir emk (elektro motor kuvvet) endükler. Bu şekilde aralarında hiçbir elektriki bağ olmadığı halde, primer sargıya uygulanan alternatif gerilimin etkisi ile sekonder sargıdan aynı frekanslı, düşük gerilim elde edilir. Transformatörün, sekonder sargısından düşük değerli alternatif gerilim uygularsak bu defa diğer sargısında aynı frekanslı yüksek gerilim alırız. Fakat fazla akım çekilemez.

2.1.3. Transformatör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Çağırma tesisatında kullanılacak transformatör seçilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

 • Giriş ve çıkış gerilimleri
 • Kullanılacağı kat sayısına göre transformatörün gücü
 • Monte edileceği panoya göre raylı veya vida bağlantılı
 • Bulunduğu ortamın sıcaklığından etkilenmesine göre açık veya kapalı tip

2.1.4. Montaj ve Bağlantılarının Yapılması

2.1.4.1. İşlem Sırası

 • Transformatörün montajı raya yapılacaksa uygun ray seçilir.
 • Transformatör montajı vidayla yapılacaksa, diğer montaj ve bağlantıları etkilemeyecek şekilde plançetenin uygun bir yerine yapılır. Transformatörün montaj deliklerinin büyüklüğüne göre uygun vidalar seçilerek transformatör montajı yapılır.
 • İlk önce transformatör primer bağlantısı yapılır. Primer bağlantısı yapılırken genellikle 1,5 mm² lik kablolar kullanılır. Daha sonra sekonderden çıkış kabloları bağlantısı yapılır. Sekonder çıkışı için zil teli kullanılır.

2.1.4.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Transformatör bağlantısı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta primer ve sekonder bağlantılarıdır. Düşük gerilim aldığımız sekonder sargıya hiçbir zaman 220V uygulamamalıyız. Aksi takdirde, primer sargılarda endüklenecek olan gerilim canlıları öldürecek seviyelere kadar çıkar.
 • Transformatör iletken bağlantısı yapılırken iletkenlerin uçları klemensin dışına çıkmayacak şekilde yapılır.
 • Transformatörün klemensinin vidaları uygun şekilde sıkılmalıdır. Çok fazla sıkılırsa kablolar ezilerek kopabilir. Az sıkılırsa kablolar klemensten çıkabilir, kablolar, gevşek olmaları nedeniyle ark yapabilir.
 • Transformatör klemensine çok fazla kablo girişi ve çıkışı yapılmamalıdır.
 • Transformatör giriş ve çıkış bağlantıları yapılırken farklı renkteki kablolar kullanılırsa bağlantılar karıştırılmamış olur. Eğer çok katlı binaların çağırma tesisatı yapılıyorsa katlara ait renkler bir yere not alınarak yapılırsa bağlantılar karıştırılmaz.

2.2. Ziller

2.2.1. Tanımı

Elektrikli haberleşmenin çağırma ve bildirim devrelerinde genellikle zil kullanılır. Ziller yapı bakımından mekanik ve elektronik olarak ikiye ayrılır. Mekanik zilde elektromıknatısın çekip bıraktığı tokmak çana vurarak ses çıkarır. Elektronik zillerde ise zilden çıkması istenen sese göre elektronik devre ve hoparlör bulunur.

2.2.2. Çeşitleri

 • Mekanik zil
 • Elektronik zil
 • Radyo frekanslı fişli zil

2.2.3. Yapıları

2.2.3.1. Mekanik Zil

Bobin, nüve, palet, tokmak, çan gibi elemanların birleşmesinden oluşmuş devre elemanıdır. Zilin bobin uçlarına 4-8-12 voltluk gerilim uygulandığında bobin etrafında bir manyetik alan oluşarak nüveyi mıknatıslar. Mıknatıslanan demir nüve, paleti çeker ve tokmak çana vurur. Palet çekildiği anda Resim 2.2’de görülen zilin kontağı açıldığından bobinin enerjisi kesilir. Bu durumda demir nüve mıknatıslığını kaybederek paleti bırakır. Palet normal konumuna döndüğünde ise kontak tekrar kapanarak bobine yeniden akım verir. Bobine kesik kesik uygulanan akım çanda ses oluşturur.

Mekanik Zil

Mekanik Zil

Mekanik Zilin Çalışması

Mekanik Zilin Çalışması

2.2.3.2. Elektronik Devreli Zil

Elektronik Zil ve Entegreli Melodili Elektronik Zil Devresi

Elektronik Zil ve Entegreli Melodili Elektronik Zil Devresi

Direnç, kondansatör, transistör, entegre, hoparlör gibi elemanlar kullanılarak yapılan gereçlere elektronik devreli zil denir. Melodili zillerin, kanarya sesi, ding dong, bim bam, müzik, insan sesi gibi sinyaller üreten modelleri vardır. çok yaygın olarak kullanılan kanarya sesli ziller sönümlü osilatör devresinden meydana gelmiştir. Resim 2.23’te kanarya sesli zil görülmektedir.

Resim2.3: Elektronik zil Şekil 2.3: Entegreli melodili zil

2.2.3.2. Radyo Frekanslı Fişli Zil

Radyo frekansı ile çalışan bu zil kablosuz olarak üretilmektedir. Zil ile buton arasında kablo bağlantısı yoktur. Zilin iç yapısında bir elektronik devre vardır. Zil evin içerisinde istediğiniz bir prize takabilirsiniz. Zilin üzerinde işitme engelliler için kırmızı renkte flaşör vardır.

Radyo Frekanslı Fişli Zil

Radyo Frekanslı Fişli Zil

2.2.4. Zil Montaj ve Bağlantılarının Yapılması

2.2.4.1. İşlem Sırası

 • Zilin monte edileceği yeri belirleyiniz.
 • Zili ve zilin monte edileceği yeri kontrol ederek zilin montajının nasıl yapılacağına karar veriniz. Zili kat tablosunun içine veya dışına asabilir ya da vidayla tutturabilirsiniz.
 • Zilin montajından sonra sıra zilin elektriki bağlantısına gelir. Zilin içerisinden çıkan iki adet kablonun uçlarını iletkene zarar vermeden soyunuz. Bu işlemden sonra daha önce zil için çekilmiş olan kabloların uçlarını açınız.
 • Kabloların uçlarını açtıktan sonra düz ek yöntemiyle kabloları bağlayınız.
 • Kabloları bağladıktan sonra iletken kısımların yalıtkanlığını sağlayınız.
Sıva Üstü Anahtar Buton Örneği 1

Sıva Üstü Anahtar Buton Örneği 1

Sıva Üstü Anahtar Buton Örneği 2

Sıva Üstü Anahtar Buton Örneği 2

Sıva Üstü Anahtar Buton Örneği 3

Sıva Üstü Anahtar Buton Örneği 3

Blok Zil Butonu (Zil Panosu)

Blok Zil Butonu (Zil Panosu)

2.2.4.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Zilin montajını yapmak için zili sökerken dikkatli olunuz.
 • Zilin montajını yaparken vidaları çok fazla sıkmamaya özen gösteriniz, zili kırabilir.
 • Zayıf akım kabloları ince olduğu için uçlarını açarken iletkenlere zarar vermemeye özen gösteriniz.
 • Kablo bağlantılarını yaparken kabloları fazla sıkmamaya özen gösteriniz, kablolar kırılabilir.
 • Kabloların bağlantısını yaptıktan sonra izole bant ile yalıtım yaparken açık yer kalmamasına özen gösteriniz.

2.3. Kapı Otomatiği

2.3.1. Çeşitleri

 • Elektromekanik zincirli kapı otomatiği
 • Zincirsiz akıllı kapı otomatiği

Apartman veya diğer binaların ana giriş (cümle kapı) kapılarının, ısı kaybı ve güvenlik açısından kapalı tutulması gerekir. Bu amaçla kapı, genelde hidrolik bir kol düzeneği ile sürekli kapalı tutulur. Dışarıdan gelen kişiye kapının otomatik olarak açılmasını sağlayan elektrikli elemana kapı otomatiği denir. Kapı otomatiği üzerinde gergi zincirleri vardır, bu gergi zinciri ayarlanarak iyi bir açılma sağlanmaktadır. Yeni yapılan kapı otomatiklerinde bu zincir düzeneği kaldırılmıştır, kapı otomatiğine enerji geldiğinde direk kapı açılmaktadır.

2.3.2. Yapısı

Kapı otomatiği çok katlı konutlarda ana giriş kapısını otomatik olarak açmada kullanılan araçtır. Yapı olarak bobin, nüve, palet, yay, kurma kolu gibi parçaların birleşiminden oluşur. Kapı otomatiğinin bobinine AC 8-12 Volt uygulandığında bu eleman elektromıknatıs haline gelerek paleti çeker. Paletin hareket etmesi tırnak düzeneğini çalıştırarak sert yaylı açma düzeneğiyle kapıyı açar.

Kapı Otomatiği İç Yapısı

Kapı Otomatiği İç Yapısı

Mekanik Açma Butonlu Kapı Otomatiği ve Zincirsiz Akıllı Kapı Otomatiği

Mekanik Açma Butonlu Kapı Otomatiği ve Zincirsiz Akıllı Kapı Otomatiği

 • Çalışma voltajı: 12V-24V AC
 • Kapı otomatiği üzerinde bulunan kırmızı buton ile tek dokunuşla kapı kilidini açabilirsiniz.
 • özel gergi aparatı ile sağ ve sol kapı, köşeli ve düz duvarlara kolaylıkla monte edilebilir.

16

Resim 2.6: Zincirsiz akıllı kapı otomatiği

 • Çalışma voltajı: 12V-15V AC
 • üç fonksiyon: Kapı otomatiği, kapı kilidi ve kapı topuzu
 • Zincir gerektirmez.
 • Açma butonuna basıldığında kapı kilidini açar, bir süre sonra kilidi kendiliğinden kapatır.
  • Kilidin, zincir, dil vs. ile
  • kurulmasına gerek yoktur.
 • Aktif olduğunu belirten ikaz ışığı vardır.
 • Tutma topuzu ile kapıyı ve kilidi rahatça açabilirsiniz.
 • Apartman kapınız davetsiz misafirlere her zaman kapalıdır.
Zincirli Kapı Otomatiği

Zincirli Kapı Otomatiği

2.3.3. Kapı Otomatiği Montaj ve Bağlantılarının Yapılması

Kapı Otomatiğinin Montajı

Kapı Otomatiğinin Montajı

2.3.3.1. İşlem Sırası

 • Kapı otomatiğinin kapağını tornavida ile sökünüz.
 • Kapı otomatiğini elinizle kapının üzerinde tutarak duvara bağlayacağınız gerdirme zincirinin uzunluğuna göre kapı otomatiğinin delikleri için ölçü alınız.
 • Uygun matkap ucunu seçerek kapı üzerine aldığınız işaretleri deliniz.
 • Uygun sac vidaları kullanarak kapı otomatiğinin montajını yapınız.
 • Gerdirme zincirini takacağınız sac parçasının montajını duvara yapınız.
 • Zinciri çekerek bir tarafını duvadaki sac parçasına, diğer tarafını kilide takınız.
 • Zincirleri kontrol ederek çok gergin veya çok gevşek ise zincir ayarlarını tekrar yapınız.
 • Kapı otomatiği için daha önce çekmiş olduğunuz kablonun uçlarını uygun şekilde açınız.
 • Kapı otomatiğinin üzerindeki klemensin vidalarını gevşeterek uçlarını açtığınız kabloları klemense yerleştiriniz ve vidaları sıkınız.
 • Kapı otomatiğinin kapağını kapatınız.
 • Katlardaki herhangi bir kapı otomatiği butonuna basarak kapı otomatiğinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

2.3.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kabloları kapı otomatiğinin klemensine bağlarken vidaları fazla sıkmayınız, kablolar kopabilir.
 • Kapı otomatiğinin montajını kapının üzerine düz olarak yapmaya dikkat ediniz.
 • Kapıya ve duvara deleceğiniz deliklerin büyük olmamasına dikkat ediniz.

2.4. Butonlar

Buton, çağırma ve bildirim tesisatlarında devreyi açıp kapama görevi yapar. Parmağımızla düğmesine basıldığı sürece aktif olan, hareket veya temas kesildiği anda normal konumuna dönen anahtarlara ani temaslı butonlar da denir.

2.4.1. Çeşitleri

Kullanılacak tesisat türlerine göre buton çeşitleri:

  • Sıva altı butonlar
   • Normal buton
   • Işıklı buton
  • Sıva üstü butonlar
   • Yuvarlak buton
   • Etiketli buton
   • Işıklı buton
  • Blok butonlar

Zil, kapı otomatiği, numaratör gibi zayıf akım tesisatlarında ve merdiven otomatiği gibi aydınlatma tesisatlarında butonlar kullanılmaktadır. Tesis içinde bu butonların görevlerini ayırt etmek için butonların üzerinde kullanıldığı tesis ile ilgili semboller bulunmaktadır. örneğin; zil için zil çanı, kapı otomatiği için kapı anahtarı, merdiven otomatiği için buton üzerinde lamba sembolü vardır. Son yıllarda butoniyerler sesli ve görüntülü haberleşmeye olanak sağlamaktadır.

2.4.2. Buton Montaj ve Bağlantılarının Yapılması

2.4.2.1. İşlem Sırası

 • Butonu tanımak ve montaj şeklini belirlemek amacıyla butonu inceleyiniz.
 • Butonu inceledikten sonra butonu parçalarına ayırınız.
 • Butonu monte edeceğiniz yeri belirledikten sonra butonun alt kaidesini plançeteye vidayla tutturunuz.
 • Katlardan gelen kabloların uçlarını uygun biçimde açarak kabloları butonların vidalarına bağlayınız.
 • Butonların üst kapaklarını kapatarak işlemi tamamlayınız.

2.4.2.2. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Butonu parçalarına ayırırken söktüğünüz parçaların yerlerine dikkat ediniz ve söktüğünüz parçaları, kaybolmaması için uygun bir yerde saklayınız.
 • Butonun delik ölçülerini alırken düz olmasına dikkat ediniz.
 • Buton kolay kırılabilen ve eğilebilen malzemelerden yapıldığı için butonun vidalarını fazla sıkmayınız.
 • Kabloları vidalara bağlarken vida sıkma yönünde bağlayınız.
 • Kablo uçlarını çok fazla açmayınız ve vidalara kablonun açılmış kısmının tamamını sarınız.
 • Buton bağlantılarını yaparken katlardan gelen kabloları karıştırmamak için dikkatli olunuz.

2.5. Zil Tesisat Uygulama Devreleri

2.5.1. Bir Kat İki Daireli Zil Tesisatı

Bir Kat İki Daireli Zil Tesisati Açık Şeması

Bir Kat İki Daireli Zil Tesisati Açık Şeması

2.5.2. İki Kat İki Daireli Zil Tesisatı

İki Kat İki Daireli Zil Tesisatı Açık ve Kapalı Şeması

İki Kat İki Daireli Zil Tesisatı Açık ve Kapalı Şeması

2.5.3. İki Kat Dört Daireli Aşağıdan Çağırmalı Zil ve Kapı Otomatiği Tesisatı

İki Kat Dört Daireli Aşağıdan Çağırmalı Zil ve Kapı Otomatigi Tesisatı Açık ve Kapalı Şeması

İki Kat Dört Daireli Aşağıdan Çağırmalı Zil ve Kapı Otomatigi Tesisatı Açık ve Kapalı Şeması

2.5.4. Dört Kat Sekiz Daireli Aşağıdan Çağırmalı Zil ve Kapı Otomatiği Tesisatı

Dört Kat Sekiz Daireli Aşağıdan Çağırmalı Zil ve Kapı Otomatiği Tesisatı Açık Şeması

Dört Kat Sekiz Daireli Aşağıdan Çağırmalı Zil ve Kapı Otomatiği Tesisatı Açık Şeması

2.5.5. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Madde 51/l Zil transformatörleri üzerinde hiçbir şekilde aydınlatma yapılmamalı ve bunların devresi ayrı bir sigorta ile korunmalıdır.

2.5.6. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

Kapı zili ve kapı otomatiği tesisatı

 • Kapı zili tesisatı, PVC boru içerisinde, plastik izoleli, en az 0,75 mm²’lik iletkenlerle sıva altı olarak yapılacaktır. Tesisat müstakil bir sigortaya bağlı 220/8 voltluk bir transformatör ile beslenecektir. Apartmanlarda, dış kapı zil butonları düşey veya yatay zil panelleri üzerinde toplanacak, panel üzerindeki butonlarda isim yazılacak bölüm bulunacak ve şeffaf muhafazalı olacaktır. Paneller, dış ortam şartlarına dayanıklı malzemeden ve etanş olacaktır.
 • Kapı otomatiği tesisatı, PVC boru içerisinde, plastik izoleli, en az 0,75 mm²’lik iletkenlerle sıva altı olarak yapılacaktır. Tesisat, kapı zilinde mevcut 220/8 voltluk tranformatörden beslenecektir. Transformatör, tesadüfi dokunmaya karşı korunmalı olacaktır.

Site İçi Arama

Reklam