Diyafon Tesisatı

 • 0

Diyafon Tesisatı

Diyafon Tesisatı

Diyafon Tesisatı (Interkom Tesisatı)

1.1. İş Yeri Diyafonla Haberleşme Sistemi

1.1.1. Tanımı

Diyafon tesisatı; iletişimi sesli olarak sağlayan, bas konuş, bırak dinle şubelerden oluşan, karşılıklı konuşularak çağırma yapılan dahili konuşma sistemidir.

1.1.2. Elemanları ve Yapıları

İş yeri diyafonla haberleşme sisteminde bir merkez diyafon, şube diyafonlarla konuşur. 1-8 şube butonlu merkezler olduğu gibi 2,4,6 ve 8 şube butonlu merkezler de mevcuttur. Şubeler merkezi ses ve ışık ikazı ile arar, isterse merkez şubeyi dinleyebilir. Her şube için merkeze iki tel çekilir.

Diyafon

Diyafon

1.1.3. Çalışma Esasları

Diyafon tesisatında konuşma tek hatlı telsiz konuşma sistemine benzer. Konuşma ünitesi üzerinde bulunan butona basıldığında konuşulur, buton bırakıldığında ise dinleme durumuna geçilir. Konuşma bittikten kısa bir süre sonra da otomatik olarak kapanır. Paralel bağlantı da yapılarak şube sayısı artırılabilir.

1.1.4. Bağlantı Prensip Şeması

Diyafon Bağlantı Şeması

Diyafon Bağlantı Şeması

1.1.5. Montaj ve İletken Bağlantılarının Yapılması

1.1.5.1. Tesisatında Kullanılan Elemanlar

 • Konuşma ünitesi (şube)
 • 1 Adet merkez diyafon (merkez)
 • Tesisat ölçüsü kadar diyafon kablosu

1.1.5.2. İşlem Sırası

 • Bağlantışeması incelenir.
 • Kullanılacak kablo seçilir.
 • İletkenler çekilir.
 • İş yeri diyafon sistemi elemanları yerlerine montajı yapılır.

1.1.5.3. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Bağlantıları yaparken kablo uçlarını gerektiğinden fazla sıyırmayınız.
 • Bağlantışemasında gösterilenden başka kablo bağlamayınız (Şema üzerindeki uyarıları göz önüne alınız.).

1.2. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

Karşılıklı konuşma (diyafon-interkom) sistemleriyle ilgili şartnameler aşağıda belirtilmiştir.

 • Karşılıklı konuşma (diafon-interkom) sistemi
 • Kapsam
 • Diafon bas konuş-bırak dinle, interkom ahizeli sistem esasına göre konuşmayı sağlayacaktır.
 • Konuşma bittikten 10-15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır. 40.1.1-Binada, daire ile dış kapı ve bina görevlisi arasında, dış kapı ile bina görevlisi arasında dahili konuşma yapılabilmesi, daire içinden kapı otomatiğinin açılması, iç ve dış kapıdan daireye çağrı yapılması sistemini kapsar.
 • Sistem
 • Binada dahili konuşma yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler sayılarına göre tespit edilerek sistem oluşturulacaktır.
 • Ana sistem santralı
 • Konuşma üniteleri (diafon, interkom, büro tipi)
 • Dış kapı paneli
 • Kablolar
 • Genel özellikler
 • Diafon bas konuş-bırak dinle, interkom ahizeli sistem esasına göre konuşmayı sağlayacaktır.
 • Konuşma bittikten 10-15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.
 • Bir daire konuşurken, diğer daireler konuşamayacak ve dinleyemeyecektir.
 • Dairelerde, istenmesi halinde çift zil sesli olarak çalıştırılabilecektir.
 • Dış kapı paneli fotoselli olacaktır.
 • Kablo damarlarının PVC kaplamaları farklı renklerde üretilmiş olacaktır.
 • Ana sistem santralı
 • Projesi dahilindeki diafon veya interkom sayısını çalıştırabilecek kapasitede olacaktır.
 • Ana gövde darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
 • Kablo bağlantısı için, bağlantı klemensleri ayırdedilebilir (farklı renkte) nitelikte olacaktır.
 • Santral ve bina görevlisine ait cihaz aynı panel içinde olacaktır.
 • Bina görevlisine ait odanın dinlenmesini önleyen sistem bulunacaktır.
 • Santral uygun özellikteki sigortalar ile korunacaktır.
 • Sistem, 180-240 VAc 50 Hz besleme geriliminde çalışabilir olacaktır.
 • Sistemde kullanılacak amplifikatör kumanda devresi için kullanılacak güç kaynağından beslenecek ve santraldan beslenen tüm diafon veya interkom ünitelerine hizmet verebilecektir.

Konuşma Ünitesi

 • Daire ile dış kapı veya dış kapı ile bina görevlisi, daire ile bina görevlisi arası görüşmeyi sağlayacaktır.
 • Bina girişindeki dış kapı otomatiğini açacaktır.
 • Elektronik kilitleme yapacak, bir daire konuşurken diğer daireler konuşamayacak ve devreye giremeyecektir.
 • Konuşma bittikten sonra otomatik olarak kapanacak ve konuşmaya hazır hale gelecektir.
 • Sistemin kullanımda olduğunu gösterir meşgul uyarı ledi (tercihen kırmızı renkli) bulunacaktır.
 • Cihaz açıkken ve konuşma yapılmadığı anda cihazın hazır halde çalıştığını gösterir uyarı ledi (tercihen yeşil renkli) bulunacaktır.
 • Sıva üstü montaj yapılabilir olacaktır.
 • Kumanda buton, klemens ve vidaları oksitlenmeyecek şekilde üretilmiş ve kablo bağlantılarının kolay yapılabilmesi için ayırdedilebilir (farklı renkte boyanmış) olacaktır.
 • Ön panel çizilmelere ve darbelere karşı mukavemetli olacaktır.
 • Konuşma butonları takılma ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
 • Dış ve iç kapı sesinin tanınması amacıyla, idare tarafından istenilmesi halinde iki ayrı zil sesi verecektir.
 • Hoparlörlerden pürüzsüz net bir ses elde edilecektir.
 • Diafon ünitesi bas konuş-bırak dinle esasına göre olacak, konuşma veçağrılar hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.
 • İnterkom ünitesi ahizeli sistem konuşma esasına göre olacak, konuşmalar ahize üzerindeki hoparlör ve mikrofon aracılığı ile yapılacaktır.
 • Bir merkez ve ünitelerden oluşan büro tipi diafon bas konuş-bırak dinle esasına göre olacak, ünitelerden merkeze sesli ikaz gönderilebilecek, konuşma ve çağrılar hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.

Dış Kapı Paneli

 • Hava karardığında yanacak, gün ışığında sönecek şekilde fotoselli olacaktır.
 • Zil panelleri modüler yapıda olacaktır.
 • Ön panel dış ortam şartlarına dayanıklı plastik veya metal elemanlardan ve etanj olacaktır.
 • Ön panel çizilme, yıpranma ve aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.
 • Sıva üstü montaj yapılabilecek ve diafon sisteminde hoparlör, interkom sisteminde hoparlör ve mikrofon olacaktır.
 • Estetik görünüş, montaj vidaları gizli ve montaj kolaylığı sağlanmış olacaktır.
 • Butonları çift kontaklı ve oksitlenmeye karşı dayanıklı, takılı kalma ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
 • Fotosel lambalar uzun ömürlü olacaktır.
 • Panel üzerindeki butonlarda isim yazılacak bölüm bulunacak ve şeffaf muhafazalı olacaktır.
 • Klemens ve vidaları oksitlenmeyen malzemeden üretilmiş olacaktır.
 • Dış ortamda bulunması dolayısıyla elektronik aksamı koruyan arka kapağı bulunacaktır.
 • Dış kapı paneli ile daire üniteleri arasında iletişim, diafon sisteminde hoparlör üzerinden, interkom sisteminde hoparlör ve mikrofon üzerinden sağlanacaktır.

Site İçi Arama

Reklam